Mapillary Spring Challenge

12 October 2016 | RustyB (english) & Nuts2001 (sesotho)

E boetse ke nako ea tlholisano koano ha #MapLesotho, khetlong lena tlholisano e batla e fapane, ke tlolisano ea lits’oants’o e hlophisitsoeng ke Mapillary!

Tlholisano etla nka likhoeli the tharo, ho fihlela mafelo a selemo sa 2016, mme khoeli enngoe le enngoe ena le sepheo sa eona. Joaloka tlholisano tsohle, melaoana e teng, e bale ka hloko pele u kenela tlholisano.


Ba nkang karolo

 • Ba nkang karolo etlaba lihlopha, ho ea ka litereke, mmoho le motse-moholo Maseru (11)
 • sehlopha ka seng sese fete batho ba leshome mme seka kenyeletsa le bao eseng li-APP
 • lihlopha li lebeletsoe ho ingolisa ka ho fana ka mabitso a litho a Mapillary (Mapillary usernames). -Leribe le Mafeteng halia lumelloa ho ingolisa hajoale, ele ho fana ka monyetla oa hore ba qetele priority #1 task. Empa ha baka fihlela 50%, baka kenela tlholisano ka nako eohle. (help em out)
 • Motho ka mong o lokolletsoe hore aka sebelisa lifono tse fetang bonngoe

Boahloli

 • Baahloli batla fumana monyetla oa ho hlahloba lits’oants’o mme qeto ea bona ekeke ea reseloa ke mang ka mang.

Meputso

 • Meputso etlaba moea oa marang-rang
 • Rele otla hlokomela theko ea moea
 • Meputso etla pota-pota, kahore, etla fanoa mafelo a khoeli enngoe le enngoe mme eka feto-fetooa ka nako efe kapa efe
 • Meputso etla fuoa mohloli, le ba babeli ba mo latelang ka tlhahlamano
 • Lihlopha li tlameha ho arola meputso, mme hobe le motho ea khetheloang ho amohela le ho laola kapa nepo moea oo KENELA HONA JOALE!

Enter Now!


It’s competition month here again at #MapLesotho, this time it’s a different kind of competition, a photo competition with Mapillary!

The competition will run for three months until the end of 2016, with a different objective each month.

As with any competition where’s the fun without the rules, there are many so make sure you read them all carefully before entering.


Entrants

 • Entrants will be teams, per district and city (11)
 • Max 10 members per team, and may include non APPs
 • Teams will register by providing the Mapillary names of their users
 • No teams from Leribe OR Mafeteng may enter at this time, to prevent distraction from their priority #1 task of mapping being delayed. If either one reaches 50% completeness they may enter the challenge at any point afterwards (help em out)
 • There can be more than one device used by any individual mapper

Judging

 • Judges will have a remit to look at quality and their decisions will not be appealed and are utterly final.

Prizes

 • Prizes will be internet credit
 • Rele supervise the purchase of credit
 • Prizes will reflect the rolling nature of the competition, i.e. prizes will be awarded at the end of each month and prizes may change from time to time
 • Prizes will be awarded on the basis of 1st, 2nd and 3rd
 • Teams must share prizes, with a nominated person receiving the credit who will be accountable for access to the credit

Enter Now!

Twitter Facebook All

Keep in touch